Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Horeca (UVH)

De Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) zijn van toepassing op alle door De Veiling aangegane overeenkomsten. Dit voor zover hier in de algemene bepalingen en annuleringsvoorwaarden van Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Leuningjes (De Veiling) niet van wordt afgeweken. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.