Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Horeca (UVH)

Op alle overeenkomsten met De Veiling (Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Leuningjes) zijn Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Dit voor zover hier in de algemene bepalingen en annuleringsvoorwaarden van De Veiling niet van wordt afgeweken. De UVH zijn daarnaast bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.

De UVH betreft de voorwaarden waarop in Nederland gevestigde horecabedrijven zoals hotels, restaurants, cafés en aanverwante bedrijven, horecadiensten verlenen en horecaovereenkomsten sluiten. Deze kunt u downloaden via www.knh.nl.